אלבומי תמונות כנסים

כנס שנתי בעדשות מגע

 

 

כנס שנתי בעדשות מגע ומשטח העין 2013

כנס שנתי בעדשות מגע ומשטח העין 2012

כנס שנתי בעדשות מגע ומשטח העין 2011

 כנס EHA

כנס EHA 2013